Preventieplan

De aanwezigheid van ongedierte kan vaak grote nadelige gevolgen hebben voor uw bedrijf. Veel voorkomend zijn de knaagdieren, deze kunnen niet alleen (knaag)schade in uw bedrijf veroorzaken maar verhogen ook gezondheidsrisico voor uw medewerkers en de eindklant.

 

Het op tijd signaleren van knaagdieren en andere insecten is van belang om schade en plagen te voorkomen. Wij hanteren hiervoor de IPM-werkwijze waardoor uw onderneming optimaal wordt beschermd tegen ongedierte.

 

IPM 

Integrated Pest Management is een continue proces, waarbij wordt uitgegaan van de leefwijze van de betreffende plaagsoort(en). Hierbij is kennis van de soort van essentieel belang. De IPM methode is door de wet verplicht gesteld.

 

IPM 2023 richt zich op preventie van de populatiedichtheid. De sturende factoren op de populatiedichtheid zijn sterfte, geboorte en migratie. Reductie van de populatie, reductie van de draagkracht van de omgeving en preventie van migratie zijn belangrijk voor het (duurzame) beheer van een populatie.

 

Voor een effectieve beheersing is het essentieel dat er intensief wordt samengewerkt met de opdrachtgever. Dit omdat ten aanzien van de maatregelen ter wering en preventie en een niet-chemische bestrijding ook een verantwoordelijkheid bestaat aan de kant van de opdrachtgever.

 

Onze bestrijders zijn altijd IPM geschoold. Verder zijn wij ook als bedrijf (uitgebreid) gecertificeerd en worden wij jaarlijks ge-audit op naleving van de IPM processen.

 

Digitaal logboek

U maakt automatisch gebruik van het online systeem van Pro Curo.

Met het (digitale) logboek heeft u altijd toegang tot uw bezoekrapporten en heeft u inzicht in uw ongediertestatistieken.

Het is mogelijk om meerdere vestigingen toe te voegen. Per vestiging wordt de status weergegeven.

In het logboek zijn o.a. de volgende documenten inzichtelijk:

Bezoekrapporten

Plattegronden met lokaaspunten

Veiligheidsbladen

Pasjesformulieren bestrijders Pro Curo

Als alternatief voor het digitale systeem kunnen wij u eventueel ook een logboek map aanbieden.

Voor meer informatie of een vrijblijvende/vergelijkende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

 

 

ProCuro

Looneind 3C 

5131 RK  Alphen  (NL)

T: 0132077745

info@pro-curo.nl

www.pro-curo.nl

BTW NL001777140B46  

KvK 18078595 

Algemene voorwaarden