NATUURBEHOUD

Je staat er niet altijd bij stil, maar veel in Nederland voorkomende insecten en andere diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Om de flora en fauna in het juiste evenwicht te houden staan deze insecten en diersoorten daarom ook op de lijst van Beschermde dieren.

 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan bijen, spinnen, marters en vleermuizen.

Naast preventie en beheersing van plaagdieren staat ProCuro ook stil bij het behoud van dieren en natuur.

Het is voor ons van het grootste belang dat de natuur en biodiversiteit in Nederland in evenwicht blijft.