CERTIFICERING


                                                                     KPMB:

De Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB) is schemabeheerder en uitvoerder van het Kwaliteitssysteem Plaagdiermanagement. Bedrijven met het KPMB Keurmerk voldoen aantoonbaar aan de hoge standaard die in het systeem is vastgelegd. De kwaliteit wordt gewaarborgd door onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instanties.IPM Knaagdierbeheersing:

IPM Knaagdierbeheersing dekt de (aanvullende) regelgeving rond beheersing van knaagdieren en het gebruik van rodenticiden. Vanaf 1-1-2023 is deze certificering noodzakelijk voor de toepassing van rodenticiden voor muizen en ratten, zowel binnen als buiten gebouwen. IPM Houtbescherming:

Met deze module tonen wij aan dat wij houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen kunnen bestrijden zonder dat de cultureel-historische waarde van het pand in het geding komt. De module omvat een bijbehorende methode voor plaagdierbeheersing: URL 5001. Ook bij deze Uitvoeringsrichtlijn ligt de nadruk op de toepassing van IPM om het gebruik van biociden te verminderen en zo nodig te voorkomen.Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (ERM)

Met deze module tonen wij aan te werken volgens de algemeen erkende richtlijnen van restauratiekwaliteit in de monumentenzorg. De module omvat een bijbehorende methode voor plaagdierbeheersing: URL 5001.CEPA:

CEPA staat voor de Confederation of European Pest Management Associations en is de koepelorganisatie van plaagdiermanagement branchevereningingen. CEPA heeft kennis en deskundigheid uit heel Europa bij elkaar gebracht en dit samengebundeld tot één Europese norm op het vlak van plaagdierbeheersing: CEN-EN 16636.VCA:

Met dit keurmerk laten wij zien dat wij voldoen aan de standaarden voor veilig werken en dat wordt voldaan aan de ARBO regels die gesteld worden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.ISO 9001:

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het bedrijfsproces en stelt de organisatie in staat te voldoen aan de eisen van de klant, aangevuld met de wet- en regelgeving. Dit systeem geeft invulling aan het Integrated Pest Management (IPM) gedachtegoed. Tevens biedt het voorschriften op het gebeid van uitvoering, opslag, arbeidsomstandigheden, scholing en het toewijzen van verantwoordelijkheden.ISO 22000:

ISO 22000 is een internationale voedselveiligheidsnorm die ontworpen is met als doel consumenten veilig voedsel te bieden. 

De norm is toepasbaar in de gehele supply chain. Praktisch houdt dit in dat wij door adequaat handelen 

de voedselveiligheid monitoren tijdens ons bedrijfsproces en uitvoering werkzaamheden.PLA..N

Brancheorganisatie PLA..N behartigt de belangen van haar leden op het gebied van plaagdierbeheersing 

en houtverduurzaming. Hiervoor is er frequent overleg met alle betrokken partijen inclusief 

overheid, opleidings- en exameninstituten, leveranciers en producenten. Haar leden 

worden op de hoogte gehouden van branche gerelateerde veranderingen en 

hun verantwoordelijkheden daarin.ProCuro

Looneind 3C 

5131 RK  Alphen  (NL)

T: 0132077745

info@pro-curo.nl

www.pro-curo.nl

BTW NL001777140B46  

KvK 18078595 

Algemene voorwaarden