MIJTEN

In onze leefomgeving komen diverse mijtsoorten voor. De meest bekende is wel de huisstofmijt. Lang niet alle mijten zijn schadelijk of zorgen voor overlast. Enkele soorten die overlastgevend zijn staan onderstaand uitgelegd.

 

HUISSTOFMIJT

Bij een allergie voor huisstofmijt is het zaak uw woning aan te passen. Dit betekent dat tapijt, kleden en stofnesten uit huis moeten worden gehaald. Neem vloerbedekking van niet stoffen materialen zoals bijvoorbeeld laminaat of vinyl en vervangen een stoffen bank door een bankstel van leer. Was uw beddengoed minimaal eens per twee weken op 60 graden.

Ook ventileren van de woning is belangrijk. Bestrijding voor huisstofmijt is niet mogelijk.

 

VOGELMIJT

In woningen treft men vogelmijten vooral aan na het uitvliegen van de jonge vogels. Als ze zijn in een vogelnest wat bijvoorbeeld onder de dakpannen zit, kan het gebeuren dat zij de woning binnenkomen. Ook verlaten nestkastjes kunnen een bron vormen, evenals duivennesten op balkons van flats. 

Het komt ook voor dat ze overwinteren en pas in het voorjaar weer actief worden.

Bij (ernstige) hinder dienen de vogelmijten bestreden te worden.

 

MEELMIJT

Meelmijten lijken met het blote oog het meest op (levende) bleke stofdeeltjes. Voedingsmiddelen waarin ze zitten krijgen een muffe geur en een smaak die ze minder geschikt maakt voor consumptie. Mijten voeden zich voornamelijk met schimmels die zich op levensmiddelen ontwikkelen. Van de meelmijt is bekend dat ze zich bij voorkeur ontwikkelen in voedingsmiddelen met een hoog gehalte aan vetten en eiwitten.

 

SCHIMMELMIJTEN

Op allerlei producten van plantaardige en dierlijke herkomst kan men mijten aantreffen. Het gaat dan meestal om (voorraden) levensmiddelen die enige tijd zijn blijven liggen. Als producten tijdens bewaring enigszins vochtig zijn geworden ontwikkelen zich daarop soms grote aantallen mijten.  De mijten kunnen bij mensen voor allergische klachten zorgen. 

 

ProCuro

Looneind 3C 

5131 RK  Alphen  (NL)

T: 0132077745

info@pro-curo.nl

www.pro-curo.nl

BTW NL001777140B46  

KvK 18078595 

Algemene voorwaarden