VLIEGEN

Vliegen in huis zijn buitengewoon hinderlijk. Ze zitten op afval, uitwerpselen, dode dieren etc. Ook doen ze zich tegoed aan menselijk voedsel. De uitwerpselen van kamervliegen kunnen ziektekiemen bevatten en ze kunnen via hun poten en monddelen zelf ook ziektekiemen overbrengen.

 

RIOOLVLIEGJES/MOTMUGGEN/LATRINEVLIEG

Wanneer u overlast ervaart van rioolvliegjes, motmuggen of latrinevliegen ligt hier (altijd) een lekkage aan ten grondslag. Ga dus na of er bij u, of de buren, een lekkage bekend is (geweest). Deze zal eerst moeten worden opgelost alvorens de overlast van de vliegjes kan worden bestreden. Bij de bestrijding worden de broedplaatsen van de larven aangepakt (bronbestrijding).

 

KLUSTERVLIEG

De klustervlieg heeft de eigenschap om te overwinteren in gebouwen. In het voorjaar komen ze vervolgens weer tot leven uit hun rusttoestand. Ze worden dan weer actief en je kunt ze dan in grote aantallen (kluster) bijvoorbeeld op je zolder tegenkomen. Middels een naden- en kierenbehandeling kan dit probleem worden verholpen. Het is hierbij van belang dat de schuilplaatsen van de vliegen goed worden aangepakt, want klustervliegen hebben de eigenschap om meerdere jaren achter elkaar op dezelfde plek te overwinteren.

 

GRASVLIEG

De geelgroen grasvlieg heeft de neiging om in klimop of binnenshuis te overwinteren. Vaak zoeken ze daarvoor ook de hoogte van een flatgebouw of kantoor op. Wanneer de grasvliegen uit hun schuilplaatsen tevoorschijn komen in het voorjaar kan dit voor overlast zorgen omdat dit vaak in grote aantallen gebeurt. In huis c.q. inpandig kan dit bestreden worden middels een behandeling met biocide. Preventief kut u dit voorkomen door fijnmazig gaas aan te brengen bij uw ramen en (ventilatie)openingen.

 

 

VLEESVLIEGEN

Deze aasvliegen komen alleen voor bij en op rottend materiaal (kadaver). Het wegnemen van de bron is voldoende om eventuele overlast op te lossen.

 

(KLEINE) KAMERVLIEG

Vliegen zijn hinderlijk en ze bevuilen ook allerlei oppervlakken. Daarnaast kunnen ze ook ziektekiemen overbrengen op mensen en huisdieren. Met name in de buurt van een vee- of pluimveebedrijf kunnen vliegen in grote getalen voorkomen. Omdat een vliegenplaag zich in korte tijd kan ontwikkelen, is het van belang dat een beginnende plaag in de kiem wordt gesmoord. Schakel dus op tijd een bestrijdingsbedrijf in. Ook een elektrische vliegenvanger kan een oplossing zijn. 


Overlast van vliegen? Neem contact met ons op.

ProCuro

Looneind 3C 

5131 RK  Alphen  (NL)

T: 0132077745

info@pro-curo.nl

www.pro-curo.nl

BTW NL001777140B46  

KvK 18078595 

Algemene voorwaarden