Houtaantasters

Houtaantasters is een overkoepelende naam voor allerlei insecten die, zoals het zegt hout aanzienlijk aantasten. Bij alle soorten geldt dat de larven het vraatzuchtigste zijn en kunnen uiteindelijk voor grote schade zorgen. Houtaantasters kunnen jarenlang in hout aanwezig zijn. Wij zijn gespecialiseerd en gediplomeerd om historische gebouwen met houtaantasting door insecten of zwammen te bestrijden. 

  

Houtworm(kever)

Er zijn meerdere soorten houtwormkevers o.a. de zachte houtwormkever, de grote houtwormkever en de meest bekende de gewone houtwormkever. Deze soort leeft in alle houtsoorten en tast het hout aan door het boren van kronkelende gangen. Deze soort is te herkennen aan het boormeel van ruwe structuur dat uit het hout komt.

 

(Spint)houtkever 

De houtkever wel bekend als de spinthoutkever wordt voornamelijk aangetroffen in spinthout, deze soort tast het zetmeelrijke ‘’spint’’ deel aan.

Deze soort is te herkennen aan het fijne boormeel (stof) dat uit de gangen komt. Door de aantasting verliest het hout zijn draagkracht en/of sterkte, d.m.v. een behandeling kunt u dit tegengaan. In het slechte geval moet het hout vervangen worden.

 

 

Boktor 

De boktor familie heeft meerdere soorten, de meest voorkomende soort is de huisboktor. Deze kever tast verschillende houtsoorten aan, het is tevens ook één van de schadelijkste houtaantasters. De boktor larven kunnen jarenlang in hout aanwezig zijn, door de aantasting verliest het hout zijn draagkracht en/of sterkte. Deze soort is te herkennen aan het boormeel dat op het hout als een kleine hoop aanwezig is. 

 

 

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. 


ProCuro

Looneind 3C 

5131 RK  Alphen  (NL)

T: 0132077745

info@pro-curo.nl

www.pro-curo.nl

BTW NL001777140B46  

KvK 18078595 

Algemene voorwaarden